Przystanki

Zarządzanie przystankami
 
Zamieszczanie rozkładów jazdy na przystankach publicznego transportu zbiorowego należy do obowiązków ich właścicieli lub zarządzających. Z myślą o nich oferujemy kompleksowe usługi związane z funkcjonowaniem przystanków i informacji pasażerskiej. Nasza oferta skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, które są właścicielami przystanków na swoim terenie.

Informacja o rozkładzie jazdy
 
Rozkład jazdy na przystanku jest podstawowym źródłem informacji o ofercie przewozowej. Oferujemy narzędzia dzięki którym możliwe jest łatwe i wygodne przygotowanie wydruków tabliczek przystankowych.
 
Wzór tabliczki przystankowej jest dostosowany do wymagań klienta pod względem układu pól, kolorystyki, czcionki i wymiarów. Każda tabliczka zawiera obowiązkowe informacje zgodne z obowiązującymi przepisami, jak również może zawierać dowolne inne uzgodnione informacje takie jak czas przejazdu, informacje taryfowe, szczegółowe opisy wariantów i terminów kursowania, czy inną ofertę przewoźnika.
 
Oprócz tabliczki prezentującej rozkład jazdy określonej linii komunikacyjnej możliwe jest przygotowanie innych przekrojów informacji pasażerskiej takiej jak zbiorcze tabliczki grupujące odjazdy wg kierunków jazdy lub wg przewoźników.
 
Przygotowanie informacji jest zautomatyzowane i oparte na systemie "Trasownik" – do każdego wdrożenia systemu informacji przystankowej oferujemy gratis moduł informacji internetowej. Istnieje możliwość dostosowania formatu danych do potrzeb użytkownika.

Infrastruktura przystankowa
 
Oferujemy gotowe elementy infrastruktury przystankowej takie jak słupki, znaki drogowe, gabloty na rozkłady jazdy i inne informacje, kasetony, tablice informacyjne, czy wiaty. Wymiary, wygląd, kolorystyka i szczegóły konstrukcyjne są dostosowane do preferencji zamawiającego.
 
Obsługa przystanków
 
Zakres naszych usług dostosowujemy do potrzeb klienta. W naszej ofercie znajdują się:

  • oprogramowanie do przygotowania informacji pasażerskiej (samodzielnego lub przy naszej pomocy),
  • przygotowanie i zamieszczenie na przystankach informacji pasażerskiej, w tym rozkładów jazdy,
  • wykonanie, dostawę i instalację infrastruktury (słupków, gablot, wiat, itp.),
  • bieżący nadzór nad stanem technicznym i estetycznym infrastruktury, jej konserwację i sprzątanie.

Na życzenie klienta wykonamy szczegółową inwentaryzację przystanków, a także zweryfikujemy uzgodnienia i zezwolenia wydane przewoźnikom oraz zgodność zatwierdzonego rozkładu jazdy.