pic

Badania marketingowe

Organizujemy różnego rodzaju badania marketingowe, wykonujemy je różnymi metodami, w zależności od rodzaju badań i życzeń zamawiającego.

Organizujemy i wykonujemy różnego rodzaju badania marketingowe:

  • popytu (pomiar liczby pasażerów),
  • struktury biletowej (w tym wykorzystania poszczególnych rodzajów ulg i biletów okresowych),
  • zachowań komunikacyjnych (w pojazdach lub w gospodarstwach domowych),
  • preferencji i postulatów przewozowych,
  • parkowania (rotacja i wykorzystanie miejsc postojowych),
  • ruchu (struktura kierunkowa i rodzajowa),
  • ankietowe (dotyczące np. jakości usług).

Badania wykonane są różnymi metodami, w zależności od rodzaju badań i życzeń zamawiającego. Obserwacja może być jawna lub ukryta, próba może być pełna (np. wszyscy pasażerowie w pojeździe), losowa lub reprezentatywna (np. w badaniach preferencji komunikacyjnych w gospodarstwach domowych). Wykonujemy zarówno badania przeprowadzane w pojazdach, jak i na przystankach lub stacjach. Badania są standaryzowane (obowiązują jednolite kwestionariusze wywiadów).

Na podstawie wykonanych badań wykonujemy opracowanie wyników zawierające analizę zebranych danych i zestawienia wg życzenia zamawiającego. Możemy oszacować przychodowość linii, utracone przychody, czy wysokość dotacji, a także określić kierunki przemieszczeń, czy ocenę jakości świadczonych usług.

Na podstawie badań ruchu i badań ankietowych możemy wykonać model i prognozę ruchu.

Pomożemy również przeprowadzić profesjonalne i efektywne konsultacje społeczne.

Nasze referencje:

„Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Metropolii Zatoki Gdańskiej”
(Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej)
listopad 2007 – styczeń 2008

„Badania liczby pasażerów pociągów wsiadających i wysiadających na stacjach kolejowych w granicach administracyjnych Wrocławia”
(Urząd Miejski Wrocławia)
2013 – 2020

„Badania wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w Cieszynie”
(Marcin Gromadzki Public Transport Consulting)
październik – listopad 2014

„Badania ankietowe na temat komunikacji miejskiej oraz systemów logistycznych”
(Politechnika Częstochowska)
2014 – 2016, 2019

„Badania ruchu i jakości usług dla potrzeb „Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej”
(Collect Consulting S.A.)
październik – listopad 2014

„Badania wielkości popytu na usługi komunikacji zbiorowej Centrum Handlowego Europa Centralna w Gliwicach”
(Marcin Gromadzki Public Transport Consulting)
czerwiec 2015

„Badania popytu w autobusach na trasie Legnica – Lubin”
(Koleje Dolnośląskie)
maj – czerwiec 2016

„Badania ankietowe preferencji komunikacyjnych pasażerów kolei w Środzie Śląskiej”
(Koleje Dolnośląskie)
czerwiec 2016

„Badania natężenia ruchu drogowe w Krakowie oraz pomiar trójkąta widoczności na przejeździe kolejowym”
(Zarząd Dróg Miasta Krakowa)
październik-listopad 2019

„Badania marketingowe wielkości i struktury popytu komunikacji miejskiej w Wojkowicach”
(Urząd Miasta Wojkowice)
listopad 2019