pic

Kontrola

Oferujemy przeprowadzanie kontroli jakości usług w transporcie publicznym obejmującej wszystkie aspekty jego funkcjonowania.

Oferujemy przeprowadzanie kontroli jakości usług w transporcie publicznym obejmującej wszystkie aspekty jego funkcjonowania:

 • realizację rozkładu jazdy (punktualność, obsługa przystanków),
 • czystość i estetykę pojazdu,
 • oznakowanie liniowe i uzupełniające (tablice, wywieszki, reklamy),
 • stan eksploatacyjny pojazdu,
 • zachowanie kierującego (palenie, sprzedaż biletów, stosunek do pasażerów, obsługa pojazdu, ubiór),
 • praca personelu (w tym trzeźwość, bhp, dokumentacja),
 • funkcjonowanie zaplecza technicznego i analiza techniczna taboru (w tym sprawdzenie stanu technicznego we współpracy z niezależną stacją diagnostyczną).

Kontrola może być wykonywana na różne sposoby:

 • w pojeździe podczas postoju na przystanku lub pętli,
 • w wyznaczonym punkcie kontrolnym,
 • podczas jazdy (wewnątrz pojazdu lub podążając za pojazdem),
 • kompleksowa podczas wyjazdów lub zjazdów do zajezdni,
 • ukryta (metodą „tajemniczego klienta”),
 • przez analizę raportów, monitoringu oraz skarg i wniosków.

Oferujemy również przeprowadzanie kontroli dokumentów przewozu osób, rzeczy i zwierząt (biletów, uprawnień do przejazdów ulgowych, zgodności przewozu z taryfą) w środkach przewozu osób w transporcie zbiorowym (drogowym, tramwajowym, kolejowym i innych). Kontrola może być realizowana jako:

 • wyrywkowa, prowadzona na krótkich odcinkach trasy,
 • systemowa obejmująca określone linie, pory dnia lub tygodnia lub obszary sieci komunikacyjnej,
 • prewencyjna, prowadzona przez umundurowanych kontrolerów,
 • rewizyjna, weryfikująca pracę personelu (np. konduktorów).

We współpracy z agencją ochrony zorganizujemy kompleksowe kontrole biletów i przestrzegania przepisów porządkowych w komunikacji nocnej lub na obszarach o wzmożonych przypadkach aktów wandalizmu i chuligaństwa.

Kontrola infrastruktury i informacji pasażerskiej obejmuje:

 • stan techniczny, estetyczny i merytoryczny znaków drogowych, słupków, rozkładów jazdy, wiat, peronów i zatok, kas biletowych czy urządzeń informacyjnych (megafony, wyświetlacze),
 • stan infrastruktury technicznej torowej i sieciowej.

Dla zarządców i administratorów dróg publicznych i wewnętrznych oferujemy również przeprowadzanie kompleksowej kontroli pasa drogowego obejmującej:

 • stan nawierzchni oraz oznakowanie pionowe i poziome,
 • funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej,
 • urządzenia pasa drogowego (barierki, rowy, wygrodzenia, itp.),
 • legalność umieszczania w pasie drogowym reklam i tablic informacyjnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bieżące utrzymanie nawierzchni w okresie zimowym.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzamy na bieżąco dokumentację. Oferujemy pomoc w zakresie windykacji. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do kierowania ruchem drogowym oraz niezbędne doświadczenie w tym zakresie.

Nasze referencje:

Kontrole usług przewozowych metodą „tajemniczego klienta”
(Urząd Gminy Czernica)
rok 2011

Kontrole biletów
(Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach)
wrzesień 2011 – czerwiec 2012

Kontrole biletów i jakości usług
(Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku)
czerwiec – sierpień 2013

Kontrola świadczenia usług przewozu osób
(Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie)
czerwiec – lipiec 2017