pic

Oznakowanie dróg

Oferujemy montaż i kompleksową dostawę pionowego oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. progów zwalniających, azyli i luster.

Podczas 4-letniej umowy z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP i Zarządem Transportu Metropolitalnego w Katowicach zamontowaliśmy na przystankach tramwajowych i autobusowych ponad 3 tysiące słupków ze znakami D-15 i D-17. W efekcie, dzięki zdobytemu w ten sposób doświadczeniu, rozszerzyliśmy działalność spółki o kompleksowy montaż i konserwację pionowego oznakowania dróg, ulic, dróg rowerowych oraz placów i parkingów.

 

Na początku 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach, który – uznając naszą ofertę za najkorzystniejszą – zlecił nam bieżące utrzymanie oznakowania oraz wprowadzanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych.

W tym samym czasie bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich zlecił nam Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego. – Roboty zostały wykonane należycie, nie budziły żadnych zastrzeżeń zarówno co do jakości jak i terminowości. W trakcie realizacji robót firma wykazała się dobrą organizacją pracy oraz zaangażowaniem w realizację podjętych działań – ocenił na koniec umowy Adam Pszczółka, dyrektor Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego.

SILESIA TRANSPORT OFERUJE WYNAJEM ZNAKÓW I PRZYCZEP OSTRZEGAWCZYCH

Poza dostawą, montażem i konserwacją pionowego oznakowania, zarządcom dróg różnych kategorii, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oferujemy również dostawę i kompleksowy montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: zapór, słupków, azyli dla pieszych, luster oraz progów zwalniających.

Firmom remontującym i przebudowującym drogi oferujemy również wynajem znaków i tablic ostrzegawczych oraz jedno- i dwuosiowych przyczep sygnalizacyjnych U-26a. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu pod numerem (32) 203 60 87. Szczegółowe informacje można uzyskać również pisząc na drogi@SilesiaTransport.eu