pic

Przystanki

Zamieszczanie rozkładów jazdy na przystankach publicznego transportu zbiorowego należy do obowiązków ich właścicieli lub zarządzających. Z myślą o nich oferujemy kompleksowe usługi związane z funkcjonowaniem przystanków i informacji pasażerskiej.

Nasza oferta skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, które są właścicielami przystanków na swoim terenie.

Informacja o rozkładzie jazdy

Rozkład jazdy na przystanku jest podstawowym źródłem informacji o ofercie przewozowej. Oferujemy narzędzia dzięki którym możliwe jest łatwe i wygodne przygotowanie wydruków tabliczek przystankowych.

Wzór tabliczki przystankowej jest dostosowany do wymagań klienta pod względem układu pól, kolorystyki, czcionki i wymiarów. Każda tabliczka zawiera obowiązkowe informacje zgodne z obowiązującymi przepisami, jak również może zawierać dowolne inne uzgodnione informacje takie jak czas przejazdu, informacje taryfowe, szczegółowe opisy wariantów i terminów kursowania, czy inną ofertę przewoźnika.

Oprócz tabliczki prezentującej rozkład jazdy określonej linii komunikacyjnej możliwe jest przygotowanie innych przekrojów informacji pasażerskiej takiej jak zbiorcze tabliczki grupujące odjazdy wg kierunków jazdy lub wg przewoźników.

Przygotowanie informacji jest zautomatyzowane i oparte na systemie „Trasownik” – do każdego wdrożenia systemu informacji przystankowej oferujemy gratis moduł informacji internetowej. Istnieje możliwość dostosowania formatu danych do potrzeb użytkownika.

Obsługa przystanków

Zakres naszych usług dostosowujemy do potrzeb klienta. W naszej ofercie znajdują się:

  • oprogramowanie do przygotowania informacji pasażerskiej (samodzielnego lub przy naszej pomocy),
  • przygotowanie informacji pasażerskiej, w tym rozkładów jazdy,
  • bieżący nadzór nad stanem technicznym i estetycznym infrastruktury, jej konserwację i sprzątanie.

Na życzenie klienta wykonamy szczegółową inwentaryzację przystanków, a także zweryfikujemy uzgodnienia i zezwolenia wydane przewoźnikom oraz zgodność zatwierdzonego rozkładu jazdy.

Nasze referencje:

Bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową
(Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach)
2017 – 2018

Bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową
(Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach)
2019 – 2021