pic

System „Trasownik” – rozkłady jazdy w internecie

Zintegrowany internetowy system informacji pasażerskiej dla transportu zbiorowego. Stanowi wszechstronną informację dla pasażera – przedstawioną na wiele możliwych sposobów.

Nasz autorski system „Trasownik” oferuje następujące funkcjonalności:

moduł „Rozkład jazdy”:

 • godzin odjazdów z przystanków,
 • szczegółowy przebieg wybranego kursu,
 • dodatkowe oznaczenia kursów (typ taboru, okresy kursowania, warianty przebiegu, przesiadki, itp.),
 • oznaczenia przystanków (np. na żądanie, strefowe, tymczasowe),
 • wyróżnione rozkłady specjalne, linie ekspresowe, nocne, itp.
 • różne wersje wyglądu tabliczek z odjazdami,
 • rozkład chronologiczny (przedstawiający wszystkie odjazdy z danego przystanku),
 • uwzględnienie różnych okresów ważności rozkładów jazdy,
 • informacje o przewoźnikach, honorowaniu biletów, itp.
 • opcjonalne rozszerzenia:
  • informacje eksploatacyjne (np. numer pociągu/brygady)
  • dodatkowe widoki tabliczek z odjazdami,
  • długości trasy (w kilometrach) lub czasu przejazdu,
  • wydruki na tabliczki przystankowe w terenie,
  • cenniki opłat lub inne dodatkowe informacje uzupełniające,
  • porady i wskazówki (pomoc kontekstowa),
  • profile dla użytkowników urządzeń mobilnych.

moduł „Wyszukiwarka połączeń”:

 • zestawianie przebiegu podróży „od – do” wg wskazań użytkownika (wg przystanków lub ze wskazań na mapie),
 • uwzględnienie sezonowych zmian rozkładów jazdy,
 • wybór środków transportu oraz liczby i czasu przesiadek,
 • optymalizacja wyników względem czasu lub kosztu podróży.

moduł „Mapa”:

 • zintegrowany z rozkładami jazdy i wyszukiwarką połączeń.
 • graficzna prezentacja lokalizacji przystanków i wybranych obiektów.
 • schematyczny przebieg linii lub wybranego kursu.

moduł „Panel administracyjny”: służący do zarządzania systemem. Obejmuje wszystkie funkcje związane z wprowadzaniem danych, generowaniem zestawień i konfiguracją systemu.

W ramach wdrożenia systemu oferujemy możliwość stworzenia konwertera danych co umożliwi wykorzystanie rozkładów jazdy w formie użytkowanej dotychczas w Państwa przedsiębiorstwie.

System „Trasownik” umożliwia integrację i wymianę danych z innymi systemami informatycznymi – w tym dynamicznej informacji pasażerskiej, czy sprzedaży biletów (karty elektroniczne).

Oferujemy precyzyjne dostosowani systemu do Państwa potrzeb, a także pełną integracja z istniejącym lub projektowanym serwisem internetowym. Istnieje także możliwość administrowania rozkładami jazdy na naszym serwerze. Oferujemy aktualizację rozkładów jazdy lub przeszkolenie Państwa pracowników w tym zakresie).

Referencje

Oprogramowanie jest ciągle uaktualniane i rozszerzane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz uwagi i propozycje użytkowników (firm przewozowych i pasażerów). Zachęcamy do zapoznania się z istniejącymi wersjami oraz rozwiązaniami wdrożeniowymi. W chwili obecnej aplikacja funkcjonuje w następujących serwisach internetowych: