pic

Szkolenia

Wiedza jest jednym z niezbędnych elementów, aby prawidłowo i efektywnie zarządzać i realizować przewozy w publicznym transporcie zbiorowym.

Wiedza jest jednym z niezbędnych elementów, aby prawidłowo i efektywnie zarządzać i realizować przewozy w publicznym transporcie zbiorowym.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia, seminaria oraz warsztaty z zakresu publicznego transportu zbiorowego obejmujące takie zagadnienia jak:

  • ustawa o publicznym transporcie zbiorowym,
  • prawo przewozowe,
  • kontrola dokumentów przejazdowych (biletów) i jakości usług,
  • stanowienie i kalkulacja taryf transportu zbiorowego,
  • polityka transportowa i plany zrównoważonego rozwoju transportu,
  • kontraktowanie usług z operatorami,
  • operator wewnętrzny,
  • zezwolenia na przewozy regularne,
  • infrastruktura przystankowa i informacja pasażerska,
  • dostęp do informacji publicznej.

Szkolenia adresowane są zarówno do samorządów – organizatorów transportu, jak i do wykonawców – operatorów i przewoźników.