pic

Plany transportowe

Wykonujemy plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W zakres opracowania wchodzi:

 • metodologia tworzenia planu publicznego transportu zbiorowego (cele, wizja i okres planowania),
 • determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego,
 • określenie sieci komunikacyjnej na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
 • ocena i prognoza potrzeb przewozowych,
 • finansowanie usług przewozowych,
 • preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu,
 • zasady organizacji rynku przewozów,
 • pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
 • organizacja systemu informacji dla pasażerów,
 • kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
 • zasady planowania oferty przewozowej oraz planowana oferta przewozowa publicznego transportu zbiorowego.

Oferujemy również pomoc w przygotowaniu danych niezbędnych do opracowania planu w tym:

 • zebranie danych ze źródeł wtórnych,
 • wykonanie badań popytu, zachowań komunikacyjnych, preferencji, ruchu i innych niezbędnych do sporządzenia planu,
 • opracowanie wyników.

W ramach wykonania planu oferujemy również przeprowadzenie konsultacji społecznych i uzgodnień oraz monitoring rezultatów.

Nasze referencje:

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Ryckiego
lipiec – grudzień 2015

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Chojnicko-Człuchowskiego
(powiat chojnicki, powiat człuchowski)
lipiec 2014 – luty 2015

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Człuchowskiego
październik – grudzień 2015

Współpraca przy opracowaniu Planów Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla:
– powiatu toruńskiego
– powiatów wejherowskiego i puckiego
– gminy Łysomice
– powiatu bydgoskiego
– powiatu grudziądzkiego
– powiatu słupskiego
– powiatów elbląskiego, braniewskiego i nowodworskiego
(Marcin Gromadzki Public Transport Consulting)
2015 – 2016